Mali müşavir nasıl olunur?

Türkiye'de son yıllarda çok tercih edilen ve kazandıran mesleklerden biri olan mali müşavirliğe dair merak gün geçtikçe artıyor. Mali müşavir olmak için geçirilecek eğitim süreci ve stajın ardından serbest ya da bağımlı çalışan mali müşavir olabilirsiniz. Serbest mali müşavir nasıl olunur? Şartları nelerdir? İşte bütün detaylarıyla mali müşavirlik...

Mali Müşavir Nedir?

Mali müşavir, ticari yerlerin muhasebe ile ilgili bütün finansal hizmetlerini gerçekleştiren kişilere denir.

Mali müşavirler iki gruba ayrılır: Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir.

Mali Müşavir Ne Yapar?

Mali müşavirler kısaca iş yerlerinin finansal işlemlerini gerçekleştirirler. Bu işlemler şöyledir:

 • Mali müşavir muhasebe işlerini kaydeder, bu kaydetme işlemine defter tutma denir.
 • Bu defterleri tutmak için bir şirkete bağlı çalışabileceğiniz gibi bağımsız çalışan bir mali müşavir de olabilirsiniz.
 • Mali müşavir iş yerlerinin muhasebe işlerinde uygulanan bilanço, gelir tablosu ve mali tablosunu tutar.
 • İşletmelerin beyannamelerini hazırlar ve bu beyannameleri imzalar.
 • Mali müşavirler bordro hizmeti de verebilir. Bordro hizmet verenler SGK beyanlarını da hazırlarlar.
 • Denetim hizmeti verilebilir.
 • Herhangi bir durumda taraflar arasında anlaşmazlık olduğunda bazen bilirkişi talep edilen konunun sorumlusuna dosyalar iletilebilir. Mali müşavirler bilirkişi olarak da çalışabilir.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

 • Mali müşavir olmak için üniversitelerin hukuk, siyasal bilimler, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık ve kamu yönetimi gibi bölümlerinde okumak gerekir. Mesleki yeterlilik sınavından sonra üç sene staj eğitimi görülmelidir. Eğitim ve staj sürecinin ardından mesleğe girilebilir.
 • Stajlar, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir şirketlerinde, bürolarında, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir gözetimi altında yapılmalıdır.
 • Mali müşavir olmak için staja iki yıl içinde başlamanız gerekir. Staja başlama sınavı yılda üç kez yapılır. Staj başvuruları da yılın üç ayında yapılır. Staj başvurunuz için serbest muhasebeci mali müşavir odalarına dosya açtırabilirsiniz. Sınava girebileceğiniz iller yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir'dir.
 • Serbest muhasebeci mali müşavir yeterlilik sınavında, genel yetenek ve genel kültür konuları bulunur. Aynı zamanda alan bilgisinden de sorular bulunur. Alan bilgisi soruları Finansal Muhasebe, Genel Hukuk, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Denetimi, Finansal Tabloların Analizi, Meslek Hukuku, Vergi Hukuku, Sermaye Piyasası Mevzuatı derslerini içerir.
 • Yeminli mali müşavirlik yeterlilik sınavında ise farklı olarak şu konular yer alır: İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Finansal Yönetim, Vergi Tekniği, Revizyon, Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, Servet ve Harcama Üzerinden Alınan Vergiler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı.
 • Staj süresi boyunca devamlılık zorunludur. Staj yapılan kuruluşun yönetim kurulu kararı sonucunda ara verilebilir.
 • Kanun gereği stajyerler kendi adlarına ticari faaliyette bulunamazlar. Anonim Şirket ve Limited Şirketlere ortak olabilirler ancak imza yetkisinde bulunamazlar.
 • Mali müşavir adayları yüksek lisans yaptıkları takdirde bir yılı stajdan saydırabilirler.
 • Üç yıllık stajın sonunda serbest muhasebeci mali müşavirlik yeterlilik sınavlarına girilir. Sınavda yedi tane ders bulunur. Bu derslerdeki ortalamanın en az 60 puan olması gerekir. İki yıl içinde sınavdan başarısız olunursa ancak iki yıl sonra yeniden başvurabilirsiniz.
 • Sınavdan başarılı olduktan sonra ruhsat harçlarını yatırarak muhasebeciler odasına kayıt yaptırabilirsiniz. Ruhsat alındıktan sonra mali müşavir olabilirsiniz. Böylece kendinize ait büro ve denetim bürosu açabilir, muhasebe ve denetim şirketi kurabilirsiniz. Aynı zamanda özel şirketlerde imza yetkisi ile çalışabilirsiniz.

Mali Müşavir Olma Şartları Nelerdir?

Serbest muhasebeci mali müşavir olmanın genel şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Memuriyetten çıkarılmış olmamak,
 • Beş yıldan fazla hüküm giymemiş olmak,
 • Meslek etiğinde bulunmayan davranışlarda bulunmamak,
 • Maliye, muhasebe, hukuk, iktisat, işletme, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler gibi ilgili bölümlerden mezun olmak.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur?

3568 sayılı yasanın 5. maddesine göre serbest muhasebeci mali müşavir olmak için özel şartlar bulunur. Mali müşavir olma genel şartlarına ek olarak serbest muhasebeci mali müşavir olmak için şunlara sahip olmalısınız:

 • Üç yıl boyunca serbest muhasebesi mali müşavir ya da yeminli mali müşavirlerin yanında mali müşavir stajı yapmış olmalısınız.
 • Stajınız sonucunda serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmalısınız.
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nda başarılı olmalısınız.
 • Kanunlar uyarınca mesleki yeterlilik sınavında başarılı olup yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olan kişilerde serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi