Ücret Geliri Beyannamesi

Ücret geliri için beyanname vermek zorunda olanlar harcamaları gider gösterip vergi iadesi alabilirler. Aynı yılda birden fazla işverenden ücret alanların, ikinci ve sonraki işverenden aldığı ücret o yıl için belirlenen tutarı aşarsa beyanname doldurmaları gerekir. Beyanname dolduranlar eğitim, sağlık ve sigorta harcamalarını gider olarak gösterdi…

2021 Yılı Genç Girişimci Desteği Teşvik Tutarı

2021 Yılı Genç Girişimci Desteği Teşvik Tutarı 18 yaşını tamamlamış ve 29 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci desteğinden faydalanan mükellefler 3 yıl boyunca 75.000 TL’ye kadar gelir vergisinden muaf olmakla birlikte 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri de hazine tarafından karşılanmaktadır. 2021 yılında ödenecek en düşük aylık Bağ-Kur primi 1…

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri Muhasebe, tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. Muhasebe işletmelerde yönetimin gözü kulağıdır. Küçük, büyük, özel ve resmi kuruluşlar muhasebeye muhtaçtır. Her kuruluşun …

Vergi İnceleme ve Vergi Uyuşmazlıkları Destek Hizmetleri

Vergi İnceleme ve Vergi Uyuşmazlıkları Destek Hizmetleri Vergi incelemeleri sırasında verilen danışmanlık hizmetleri, İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler, Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması, Tutanakların gözden geçirilmesi, Vergi incelemeleri sonrasında verilen danışmanlık hizmetleri, Bulguların analizi, Uzlaşma veya dava açm…

7326 YAPILANDIRMA (ÖZET)

7326 YAPILANDIRMA KANUNU İLE VERGİ KONUSUNDA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR (ÖZET) • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen …

E-Ticaret Girişimcisi İçin Bilinmesi Gerekenler

E-TİCARET FAALİYETİNDE BULUNMAK İSTEYENLER İÇİN SÜREÇ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DETAYLAR İlk olarak vergisel ödevlerinizi yerine getirebilmek için vergi mükellefiyetinizi açtırmak üzere alanında uzman Mali Müşavir ile anlaşmalısınız. Vergi mükellefiyetinizi şahıs firması ya da sermaye şirketi olarak tesis edebilirsiniz. Şahıs firması , açılış v…

Mali müşavir nasıl olunur?

Türkiye'de son yıllarda çok tercih edilen ve kazandıran mesleklerden biri olan mali müşavirliğe dair merak gün geçtikçe artıyor. Mali müşavir olmak için geçirilecek eğitim süreci ve stajın ardından serbest ya da bağımlı çalışan mali müşavir olabilirsiniz. Serbest mali müşavir nasıl olunur? Şartları nelerdir? İşte bütün detaylarıyla mali müşavir…

Genç girişimcilere vergi avantajı ve ihracatçı olma fırsatı

7256 sayılı Yapılandırma Kanun'un 16'ncı maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile gerçek kişilerin ihracatçı olmaları vergi istisnası yolu ile teşvik ediliyor. Şahıs firmalarının yurtdışına Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’yle gerçekleştirdikleri satışlarda yüzde 50 kazan…

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM Nedir?

Mali müşavir, gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların hesap bilgilerini düzenler, analiz eder, varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapar Firmalar mali idarelerle olan tüm alışverişlerinde, tüm raporlamalarında kanun gereği Mali Müşavir kullanmak zorundadırlar. Firmanın kuruluşundan tasfiyesinin bitişine kadar maliyeye verilecek tüm beya…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi